MASÉRSKA    ŠKOLA
Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Já to nevynalezl
Já to jenom našel
FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata - prihláška na odborný seminár v masérskej škole REMINY

Novinka - jedinečný cyklus seminárov

FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata

MUDr. Václav VOJTA
Obsahom cyklusu odborných seminárov bude výuka

FACILITAČNÝCH techník - Vojtovej metódy

používaných k liečbe pohybových porúch s prevažne neurologickými ochoreniami objavená MUDr. Václavom VOJTOM a

PROPRIOCEPTÍVNA nervovosvalová
facilitácia - PNF

ktorú rozvinul MUDr. Herman KABAT
MUDr. Herman KABAT
MUDr. Václav
VOJTA
MUDr. Herman
KABAT

Cyklus seminárov FACILITAČNÉ TECHNIKY
podľa MUDr.Vojta a MUDR.Kabata

Sa skladá z TEORETICKEJ časti - 5-dňový seminár ktorého obsahom je Funkčná anatómia človeka
a PRAKTICKEJ časti - 5-dňové semináre zamerané na praktický nácvik Vojtovej a Kabatovej metódy
pre dospelých a pre deti.
Spoločný základný seminár

FUNKČNÁ ANATÓMIA ČLOVEKA

povinný pre všetkých

Facilitačné techniky podľa
Vojta a Kabata pre dospelých

Facilitačné techniky
podľa Vojta a Kabata pre deti


TEÓRIA - 5-dňový seminár - Úvod k Facilitačným technikám - Funkčná anatómia človeka
je nevyhnutným základom k pochopeniu princípov reflexnej lokomócie MUDr.Václava Vojtu
a proprioceptívnej nervovosvalovej facilitácie podľa MUDr. Hermana Kabata.

Prof. MUDr. Jozef Beňuška CSc. Pútavým a jedinečným výkladom funkčnej anatómie človeka Vás prevedie

Prof. MUDr. Jozef BEŇUŠKA CSc.

dlhoročný prednosta Anatomického Ústavu Lekárskej Fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
autor vyše 300 skrípt, učebníc, prekladov a vedeckých článkov

PRAX - 5-dňové semináre - Facilitačné techniky podľa MUDr. Vojta a MUDr. Kabata pre dospelých
a Facilitačné techniky podľa MUDr. Vojta a MUDr. Kabata pre deti
Na týchto seminároch sa prakticky naučíte tieto techniky aplikovať na klientoch a pacientoch s prevažne neurologickými ochoreniami prípadne syndrómami neurologických ochorení.

    Obsah seminárov:

  • poúrazové stavy
  • parézy, plégie
  • zmeny koordinácie pohybu
  • stavy po CMP - centrálnej mozgovej príhode
  • stavy po DMO - detskej mozgovej obrne
  • komplikované stavy pri vertebrogénnych ochoreniach s následnými neurologickými príznakmi
MUDr. Václav Vojta

Vojtova metóda

Prof. MUDr. Václav VOJTA
bol český a nemecký lekár so špecializáciou detského neurológa.
Rozvinul teóriu "globálnych vzorcov", ktorá predstavuje základ jeho metódy
reflexnej lokomócie.
zdroj:Česká televize
MUDr. Herman KABAT

Kabatova metóda

MUDr. Herman KABAT
bol významný americký lekár a neurofyziológ.
S pomocou fyzioterapeutiek Margatet Knott a Dorothy Voss vypracoval metódu
proprioceptívnej nervovosvalovej facilitácie - PNF.

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov