MASÉRSKA    ŠKOLA
Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Já to nevynalezl
Já to jenom našel
FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata - podrobné informácie o odbornom seminári v masérskej škole REMINY

Novinka - jedinečný cyklus seminárov

FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata

MUDr. Václav VOJTA
Obsahom cyklusu odborných seminárov bude výuka

FACILITAČNÝCH techník - Vojtovej metódy

používaných k liečbe pohybových porúch s prevažne neurologickými ochoreniami objavená MUDr. Václavom VOJTOM a

PROPRIOCEPTÍVNA nervovosvalová
facilitácia - PNF

ktorú rozvinul MUDr. Herman KABAT
MUDr. Herman KABAT
MUDr. Václav
VOJTA
MUDr. Herman
KABAT

Všeobecné informácie o kurze

Úroveň kurzu Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov ako nadstavba a rozšírenie možností terapeutického pôsobenia
Začiatok kurzu Kurz začína upresníme v najbližších dňoch
Prezentácia prebieha od 08.00 hod.- 09.00 hod.
Platba Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe na kurz počas prezentácie.
Časový priebeh výuky Výuka prebieha celodennou formou
Doobedňajší blok výuky od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
prestávka na obed 1,5 hod.,
poobedňajší blok výuky od 13.30hod. do 18.00hod.
Počet dní / hodín 5 - dňový kurz / 36-40 hodín
Miesto výuky učebňa masérskej školy REMINY, J.Kollára 715/64, Turčianske Teplice
Odporúčame si priniesť Prezuvky, písacie potreby, pohodlné oblečenie
Zakončenie Osvedčenie o absolvovaní seminárov FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata pre deti alebo pre dospelých sa vydávajú až po absolvovaní PRAXE - cyklusu praktických seminárov
Lektor Prof. MUDr. Jozef BEŇUŠKA CSc. Prof. MUDr. Jozef BEŇUŠKA CSc. - dlhoročný prednosta Anatomického Ústavu LF UK v Bratislave, autor vyše 300 skrípt, učebníc, prekladov a vedeckých článkov
LektorEvka HRUBÁEvka HRUBÁ - špecialista fyzioterapeut, atestácia a 30-ročná aktívna prax
Nadväzujúce kurzy Mäkké techniky, Reflexológia chrbta, Uvoľňovacie techniky

Prof. MUDr. Jozef BEŇUŠKA CSc.

Prof. MUDr. Jozef Beňuška CSc.
  Odborné vzdelanie:
 • LFUK, všeobecné lekárstvo, Bratislava 1956-1962
 • Vysokoškolský pedagóg, Anatomický ústav LF UK, Bratislava 1962-2012
 • Prednosta Anatomického ústavu LF UK, Bratislava, 1995-2010
 • Kandidát vied - CSc. 1974
 • Docentúra - 1984
 • Univerzitný profesor - 2000

Publikačná činnosť - cca 300 - skriptá, učebnice, preklady, vedecké články, demonštračné videá, učebné pomôcky, populárnovedecké články...
Prednášky a postre na domácich a zahraničných kongresoch ( Praha, Waršava,, Lublin, Halle, Budapešť...)
  Ocenenia:

 1. Cena Mateja Bela v kategórii prírodných a lekárskych vied 1994
 2. Cena za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodných vied 1996
 3. Prémia za vedeckú a odbornú literatúru 1997
 4. Čestné uznanie GRAND PRIX za najlepšiu odbornú literárnu prácu 1999
 5. Cena Mateja Bela v kategórii prírodných a lekárskych vied 2008

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov