MASÉRSKA    ŠKOLA


reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Zdravý spánok
ZÁKLAD ZDRAVIA
CHRÁPANIE a spánkové poruchy dýchania - podrobné informácie o odbornom seminári v masérskej škole REMINY

Workshop CHRÁPANIE a spánkové poruchy dýchania

Trápi Vás chrápanie ?

Pravdy a mýty, odborné štúdie a fikcie - najmodernejší výklad o spánkových poruchách dýchania od nevinného chrápania cez syndrómy spánkového apnoe/hypopnoe až po syndróm alveolárnej hypoventilácie
v spánku.Všeobecné informácie o kurze

Úroveň kurzu Tento seminár je vhodný pre každého koho daná tématika zaujíma, alebo trpí podobnými problémami.
Začiatok kurzu Kurz začína ... o 9.00 hod.
Prezentácia prebieha od 9.00 hod.- 10.00 hod.
Platba Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe na kurz počas prezentácie.
Časový priebeh výuky Výuka prebieha celodennou formou
Doobedňajší blok výuky od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
prestávka na obed 1,5 hod.,
poobedňajší blok výuky od 13.30hod. do cca 17.00-18.00hod. podľa potreby a obsahu preberaných blokov učiva.
Uvedené časy sa môžu posunúť v závislosti od preberaných blokov učiva.
Počet dní / hodín 1 - dňový kurz / 8-10 hodín
Miesto výuky učebňa masérskej školy REMINY, J.Kollára 715/64, Turčianske Teplice
Odporúčame si priniesť Písacie potreby, prezuvky.
Zakončenie Seminár nie je ukončený Osvedčením - jedná sa o workshop
Lektor Doc. MUDr. Róbert Vyšehradský PhD. Doc. MUDr. Róbert Vyšehradský PhD. - špecialista v odbore pneumológia a ftizeológia na Klinike pneumológie a ftizeológie UK JLF v Martine, hlavný organizátor IV. slovenského a IX. slovensko-českého kongresu o spánku, vedenie spánkového laboratória a dvoch odborných ambulancií
Nadväzujúce kurzy Škola ezoterických náuk

Späť na hlavnú stránku

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Optimized 1024x768 | Design © Ivan 2005-2016