MASÉRSKA    ŠKOLA
Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Krásne telo
je ZDRAVÉ TELO
Lymfomasáž celého tela - odborný seminár v masérskej škole REMINY Turčianske Teplice

Kurz Lymfomasáže celého tela

Lymfatický systém človeka spredu
Tok lymfy zozadu
Manuálna lymfomasáž celého tela je liečebná technika zameraná na lymfatický systém.
Využíva rad špeciálnych hmatov na stimuláciu lymfatického systému v koži a podkoží. Udržiava lymfu v pohybe, aby sa cievy, ktorými tečie, neupchávali. Vyznačuje sa svojou jemnosťou — hmaty ako mačacími labkami.
Okrem poznania lymfatického systému je dôležité dbať na správne vykonanie lymfodrenážnej masáže.
Na rozdiel od klasickej masáže je to kvalitatívne úplne odlišná technika.


Prof. MUDr. Oldřich Eliška DrSc. pri výklade lymfomasáže celého tela

Lymfodrenážnou masážou stimulujeme pohyb lymfy a tým napomáhame odstráneniu rôznych dôsledkov civilizačných chorôb. Aj keď sa zdravo stravujeme, športujeme, dodržiavame preventívne opatrenia, zabúdame často na podporu svojho lymfatického systému. Každý masér by mal poznať a ovládať smery toku lymfy a lymfodrenážnu masáž, aby svojim klientom mohol, v dnešnom uponáhľanom svete, priniesť úľavu, zlepšiť jeho vzhľad, potlačiť únavu, či odstrániť celulitídu.


U športovcov sa lymfodrenáž (na rozdiel od klasickej masáže) može vykonávať ihneď po športovom výkone na odstránenie únavy, alebo na zlepšenie výkonu aj 24 hodín pred výkonom.
Lymfodrenáž pomáha pri oslabenom lymfatickom toku, pri stavoch opuchov po operáciách.
Pre masérov je poznanie lymfodrenážnej masáže celého tela dôležitým krokom v ústrety svojím klientom, preto by nemala chýbať v repertoári žiadneho z nich.

Mgr. Eva Maláková pri výklade lymfomasáže celého tela
Výuka pri výklade lymfomasáže celého tela

Pre koho je kurz Lymfomasáž celého tela určený?

 • Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, kozmetičky, opatrovateľky, atď.

Prof. MUDr. Oldřich ELIŠKA DrSc.

Predseda českej lymfologickej spoločnosti ČLS JEP, Anatomický ústav, 1. lekárska fakulta UK, Praha
Lektor Prof. MUDr. Oldřich ELIŠKA DrSc.

  Odborné vzdelanie:

 • 1952 - 1958 - Univerzita Karlova - Lekárska fakulta - MUDr.
 • 1966 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lekárstva - CSc.
 • 1991 - Univerzita Karlova, 1. LF UK - DrSc.

  Štúdijné pobyty:

 • 1975 - 1977 - Chartum University - Sudan

  Profesionálne CV

 • 1958 - 1961 - Anatomický ústav, Lekárska fakulta UK - asistent
 • 1961 - 1974 - Anatomický ústav, FVL UK - odborný asistent
 • 1974 - 1992 - Anatomický ústav, FVL UK - docent
 • 1992 - doteraz - Anatomický ústav, 1.LF UK - profesor

  Vybrané publikácie

 • Eliska O.: Phrenoesophageal membrane and its role in the development of hiatal hernia. Acta Anat. 86, 137-150, 1973
 • Eliska O., Eliskova M.: Venous circulation of the human cardiac conduction systém. Brit. Heart J.42, 508-513, 1979
 • Eliska O., Eliskova M., Mirejovsky P.: Lymph vessels of the transplanted kidney. Nephron 44, 136-141, l986
 • Eliska O., Eliskova M.: Morphology of the region of the coronary sinus in respect to the coronary sinus rhythm. Int. J. Cardiology 29, 141-153, 1990
 • Eliska O., Eliskova M.: Are peripheral lymphatics damaged by high pressure manual massage? Lymphology 28, 21-30, 1995
Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry
Vedecké zameranie:
aplikovaná anatómia, kardiológia - anatómia - patofyziológia, lymfológia

Odborný garant a prednášajúci lektor kurzu
Lymfomasáž celého tela


Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov