MASÉRSKA    ŠKOLA
Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Krásne telo
je ZDRAVÉ TELO
Lymfomasáž celého tela - podrobné informácie o odbornom seminári v masérskej škole REMINY

Kurz Lymfomasáže celého tela

Lymfatický systém človeka spredu
Tok lymfy zozadu
Manuálna lymfomasáž celého tela je liečebná technika zameraná na lymfatický systém.
Využíva rad špeciálnych hmatov na stimuláciu lymfatického systému v koži a podkoží. Udržiava lymfu v pohybe, aby sa cievy, ktorými tečie, neupchávali. Vyznačuje sa svojou jemnosťou — hmaty ako mačacími labkami.
Okrem poznania lymfatického systému je dôležité dbať na správne vykonanie lymfodrenážnej masáže.
Na rozdiel od klasickej masáže je to kvalitatívne úplne odlišná technika.


Všeobecné informácie o kurze

Úroveň kurzu Tento seminár je vhodný pre masérov, fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, kozmetičky, opatrovateľky, atď.
Začiatok kurzu Kurz začína 25.01.2020 o 9.00 hod.
Prezentácia prebieha od 9.00 hod.- 10.00 hod.
Platba Kurzovné sa platí v hotovosti pri nástupe na kurz počas prezentácie.
Časový priebeh výuky Výuka prebieha celodennou formou
Doobedňajší blok výuky od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
prestávka na obed 1,5 hod.,
poobedňajší blok výuky od 13.30hod. do cca 17.00-18.00hod. podľa potreby a obsahu preberaných blokov učiva.
Uvedené časy sa môžu posunúť v závislosti od preberaných blokov učiva.
Počet dní / hodín 7 - dňový kurz / 70 hodín
Miesto výuky učebňa masérskej školy REMINY, J.Kollára 715/64, Turčianske Teplice
Odporúčame si priniesť Prezuvky, písacie potreby, biele masérske oblečenie (pohodlné nohavice alebo sukňu, voľné tričko...), dve veľké osušky, dva uteráky
Zakončenie Po absolvovaní seminára a úspešnom ukončení skúšok obdržíte Osvedčenie o absolvovaní kurzu Lymfomasáž celého tela
Lektor Prof.MUDr.Oldřich ELIŠKA DrSc. Prof.MUDr.Oldřich ELIŠKA DrSc. - predseda českej lymfologickej spoločnosti ČLS JEP, Anatomický ústav, 1. lekárska fakulta UK, Praha - teoretická časť kurzu, anatómia a fyziológia lymfatického systému, aplikovaná lymfológia, edémy a lymfedémy
LektorMgr. Eva MalákováMgr. Eva Maláková - žiačka MUDr. Miroslava Bechyňe, CSc. - praktický výcvik lymfomasáže celého tela
Nadväzujúce kurzy Kozmetická lymfomasáž tváre, Lymfotaping,

Prof. MUDr. Oldřich ELIŠKA DrSc.

Predseda českej lymfologickej spoločnosti ČLS JEP, Anatomický ústav, 1. lekárska fakulta UK, Praha
Lektor Prof. MUDr. Oldřich ELIŠKA DrSc.

  Odborné vzdelanie:

 • 1952 - 1958 - Univerzita Karlova - Lekárska fakulta - MUDr.
 • 1966 - Univerzita Karlova, Fakulta všeobecného lekárstva - CSc.
 • 1991 - Univerzita Karlova, 1. LF UK - DrSc.

  Štúdijné pobyty:

 • 1975 - 1977 - Chartum University - Sudan

  Profesionálne CV

 • 1958 - 1961 - Anatomický ústav, Lekárska fakulta UK - asistent
 • 1961 - 1974 - Anatomický ústav, FVL UK - odborný asistent
 • 1974 - 1992 - Anatomický ústav, FVL UK - docent
 • 1992 - doteraz - Anatomický ústav, 1.LF UK - profesor

  Vybrané publikácie

 • Eliska O.: Phrenoesophageal membrane and its role in the development of hiatal hernia. Acta Anat. 86, 137-150, 1973
 • Eliska O., Eliskova M.: Venous circulation of the human cardiac conduction systém. Brit. Heart J.42, 508-513, 1979
 • Eliska O., Eliskova M., Mirejovsky P.: Lymph vessels of the transplanted kidney. Nephron 44, 136-141, l986
 • Eliska O., Eliskova M.: Morphology of the region of the coronary sinus in respect to the coronary sinus rhythm. Int. J. Cardiology 29, 141-153, 1990
 • Eliska O., Eliskova M.: Are peripheral lymphatics damaged by high pressure manual massage? Lymphology 28, 21-30, 1995
Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry
Vedecké zameranie:
aplikovaná anatómia, kardiológia - anatómia - patofyziológia, lymfológia

Odborný garant a prednášajúci lektor kurzu
Lymfomasáž celého tela

Mgr. Eva MALÁKOVÁ

Mgr. Eva MALÁKOVÁ - Masérska škola REMINY

Odborné vzdelanie:

 • absolventka PF v Nitre, pedagogická prax 1999
 • absolvovala kurz Kozmetickej lymfodrenáže v Brne u MUDr.M.Bechyně CSc.
 • v r.2000 absolvovala Lymfodrenáž celého tela
 • od r.1999 sa pravidelne zúčastňuje lymfologických kongresov v ČR
 • v r.2001 sa stala členkou Českej lymfologickej spoločnosti J.E.Purkyně
 • od r.2004 prednáša a vedie v masérskej škole REMINY odborné semináre s tématikou lymfológie
Mgr. Eva MALÁKOVÁ počas kurzu Lymfotaping
 
Mgr. Eva MALÁKOVÁ v masérskej škole REMINY vyučuje Lymfomasáž tváre
 
Mgr. Eva MALÁKOVÁ v masérskej škole REMINY vyučuje Lymfomasáž tváre
V našej masérskej škole REMINY vedie odborné semináre:

Kurz Lymfomasáže celého tela
Lymfomasáž celého tela
Kurz Lymfotapingu
Lymfotaping
Kurz Kozmetickej lymfomasáže tváre
Kozmetická lymfomasáž tváre

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov